Media

מי הוא יזם אמיתי?

רוב היזמים נחתכים מאותו בד שאפתני, נטילת סיכונים. Foregoing יציבות של עבודה 9 ל -5 בהחלט לא לכל אחד. אם אתה בעל עסק או חושבים על יצירת אחד, אתה כנראה סקרן לגבי מה קובע יזמים מלבד כולם. עבור אנשים רבים, פשוט יש עבודה מתגמלת זה מספיק. כמה מן האנשים השאפתניים ביותר, גברים ונשים, מתכוונים להגיע לראש השדות הנבחרים שלהם. אין שום דבר רע עם השתוקקות היציבות שמגיע עובד עבור מישהו אחר. אבל כדי להיות יזם, המוטיבציה צריכה לבוא מבפנים. יצירת משהו מאפס [...]

Read more...